Betonové bloky

  • JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ
  • VYSOKÁ STABILITA
  • VARIABILITA
  • POUŽITÍ BEZ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (v urč. případech!)
  • podrobný ceník s veškerými
    informacemi je k dispozici v sekci Ke stažení

Betonové bloky jsou vyráběny z prostého betonu pevnostní třídy C 30/37 XC4. Slouží k výstavbě dočasných i trvalých opěrných stěn, dělících stěn, boxů pro skladování neagresivního sypkého materiálu (např.: kamenivo, recyklát, železný šrot, obilí, biologický odpad atd). Jedná se o bloky ve tvaru kvádrů nebo krychlí předem daných rozměrů, které se na sebe skládají na suchou vazbu. Bloky nejsou určeny ke skladování agresivních látek, jako třeba sůl, průmyslová hnojiva nebo siláž. Povrch betonu není určen ke styku s agresivními látkami.

Výrobní rozměry bloků

Betonové bloky jsou vyráběny v základních rozměrových variantách uvedených v tabulce níže. Délkový rozměr bloků lze vyrábět i ve zkráceném modulu. Všechny hrany bloků jsou zkosené 2x2cm.

Sortiment vyráběných betonových bloků

druh

délka (mm)

šířka (mm)

výška (mm)

délkový modul (mm)

400x400x1600

1600

400

400

400, 800, 1200

600x600x1800

1800

600

600

300, 600, 900, 1200, 1500

800x800x1600

1600

800

800

400, 800, 1200

Montáž

Betonové bloky se ukládají na předem připravenou betonovou nebo asfaltovou plochu, případně na zhutněný štěrkový polštář. Bloky není možné ukládat na měkký a nestabilní terén, hrozí pak boční posun při zatížení nebo překlopení celé stěny z bloků. Na takto připravený podklad položíme první řadu bloků a důkladně vyrovnáme. V případě požadavku provedeme izolaci a drenáž na rubové straně stěny. Před položením další vrstvy je nutno očistit a zamést již položenou vrstvu. Bloky se ukládají na sucho bez použití malty nebo lepidla. Skládáme je na sebe na vazbu tak, aby vždy horní blok překrýval dva spodní bloky minimálně o 1 řadu zámků (svislé spáry se nesmí překrývat), přičemž zámky jednotlivých vrstev do sebe musejí zapadat. Takto pokračujeme až do požadované výšky stěny.

• Z bloků šíře 400 mm lze stavět stěny o výšce 1,2m bez dodatečného zapření. Vyšší stěny musí posoudit statik.
• Z bloků šíře 600 mm lze stavět stěny o výšce 1,8m bez dodatečného zapření. Vyšší stěny musí posoudit statik.
• Z bloků šíře 800 mm lze stavět stěny o výšce 2,4m bez dodatečného zapření. Vyšší stěny musí posoudit statik.

Manipulace, skladování, doprava

Pro manipulaci jsou bloky opatřeny kotvou s kulovou hlavou. Vlastní manipulace se provádí pomocí certifikovaných manipulačních prostředků (vazáky, svěrné kleště, manipulační úchyty) s použitím zdvihacího zařízení s odpovídající nosností. Manipulovat dílci jiným způsobem je nepřípustné.

Terén pro skládku bloků musí být rovný, odvodněný, zpevněný, přiměřeně velký, umožňující bezpečné skladování a nakládání bloků. Bloky se skladují na sebe max. ve 3 vrstvách a to v závislosti na terénu. Mezi jednotlivými skládkami a řadami bloků musí být zachován bezpečný průchod o šířce nejméně 750 mm. Na uskladněné bloky je zakázáno vystupovat, vylézat apod.

Bloky je možno přepravovat běžnými dopravními prostředky. Způsob dopravy je nutné konzultovat s výrobcem. Bloky musí být na vozidle zabezpečeny proti podélnému a příčnému posunu. Před upevněním je nutno překontrolovat, zda není blok nebezpečně poškozen.

Certifikace

Betonové bloky jsou vyráběny dle ČSN EN 15258 Betonové prefabrikáty – Prvky opěrných stěn a bylo na ně vydáno prohlášení o vlastnostech. Na betonové bloky vydal certifikační orgán (Oznámený subjekt č.1020) TZUS Praha s.p. Osvědčení o shodě řízení výroby.