O nás

Společnost AGP beton s.r.o. vznikla v roce 2017 odštěpením části firmy AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. a přičleněním k seskupení firmy České štěrkopísky spol. s r.o., přednímu výrobci kameniva v České republice. Navázala tak na dlouholetou tradici výroby kameniva, prefabrikátů a transportbetonu.

V roce 1983 byla poprvé zahájena výroba prefabrikátů a to prvků, které dnes již nejsou ve výrobním programu. Později se začaly vyrábět podhrabové plotové desky a v roce 1987 stájové jednorošty. Se zvyšující se poptávkou se výroba rozšířila o dalších druhy stájových roštů a ohradníků. Tyto výrobky dodnes tvoří hlavní výrobní portfolio. Postupně byla zavedena výroba deskové chodníkové dlažby ve třech rozměrech a opětovně byla zavedena výroba velmi odolných a pevných podhrabových plotových desek ve dvou rozměrech.

V roce 2000 byla na základě vlastního vývoje zahájena výroba speciálních tvarovek pro stavbu tzv. kolejových polních cest, které se stavěly v rámci pozemkových úprav po celé republice. V roce 2015 byl rozšířen sortiment o betonové bloky, které jsou čím dál více oblíbené pro stavbu opěrných zdí, dělících stěn boxů či skládek. Vzhledem k vývoji situace na trhu byla v polovině roku 2022 úplně ukončena výroba stájových roštů a začali jsme s výrobou moderních betonových plotů.

SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI


České štěrkopísky

Společnost zabývající se komplexním řešením přípravy těžby, samotnou těžbou a úpravou nerostů.

Slovenské štrkopiesky

Spoločnosť zaoberajúca sa komplexným riešením prípravy ťažby, samotnou ťažbou a úpravou nerastov.

VietDucMarble

Těžební a zpracovatelská společnost mramoru.